Bảo Hiểm Tiệm Nails Salon Mở một tiệm Nails có rất nhiều trách nhiệm và nhiều …


Bảo Hiểm Tiệm Nails Salon 💅🏼

Mở một tiệm Nails có rất nhiều trách nhiệm và nhiều thứ để lo, trong đó là việc mua bảo hiểm để bảo vệ cho tiệm và thợ làm. Bảo hiểm tiệm Nails còn bảo vệ quyền lợi cho chủ và thợ khi lỡ bị thưa (sued).

Bảo hiểm dành cho tiệm Nails Salon gồm có các loại như sau:

Bảo hiểm trách nhiệm (General liability) – hãng bảo hiểm sẽ chịu trách nhiệm bồi thường cho những tai nạn khi khách xảy ra trong tiệm như trợt, té, bổ, hay chi phí trả cho luật sư khi kiện ra toà. Thường bảo hiểm bồi thường tối đa là 100K cho mỗi vụ xảy ra.

Bảo hiểm tay nghề (Professional liability) – nếu có mua phần này hãng bảo hiểm sẽ bồi thường khi chủ hay thợ lỡ làm gây thương tích đến khách như: làm phỏng hay nhiễm trùng v.v. Nhiều khi những đồ nghề giữ không sạch (unsanitary) khi làm cho khách bị nhiễm trùng và khách thưa kiện (sued) thì phần bảo hiểm này sẽ bồi thường cho khách.

Bảo hiểm đồ đạc (Property liability) – nếu có phần này trong hợp đồng thì hãng bảo hiểm sẽ bồi thường đồ đạc trong tiệm khi tiệm lỡ bị cháy, trộm cắp, hoặc đã ẫu phá tiệm.

Bảo hiểm nhân viên/thợ (Workers’ compensation insurance) – phần này nếu có mua sẽ được bồi thường một khi thợ lỡ sảy ra tai nạn trong tiệm khi làm việc. Tất cả tiền lương và tiền trị bệnh bác sĩ điều được hãng bảo hiểm bồi thường. Thí dụ luật ở tiểu bang Florida tiệm Nails Salon có 3 hoặc hơn thợ làm thì phải mua phần mua Workers’ Comp.

Bảo hiểm lỡ tiệm không hoạt động (Business interruption insurance) – phần này hãng bảo hiểm sẽ bồi thường mấy tháng income cho tiệm ngưng hoạt động vì tiệm bị cháy, lụt, bão, gió lốc. Hãng còn bồi thường cho tiền mướn (rent) mỗi tháng vì tiệm đóng cửa không hoạt động.

Bảo hiểm hàng hoá (Product liability insurance) – phần này nếu có sẽ bồi thường cho khách khi mua hàng hoá từ tiệm về sài bị nhiễm trùng.

Tóm tắc khi mua bảo hiểm cho tiệm Nails Salon thì Danny đề nghị nên mua phần bảo hiểm trách nhiệm (general liability insurance), bảo hiểm tay nghề (professional liability insurance), và bảo hiểm đồ đạc (property insurance) vì 3 phần này là chính và quí vị thân chủ sẽ cần đến khi có chuyện.

Mến chúc các thân chủ tiệm Nails luôn bình an, đông khách có nhiều thợ dễ thương, và làm ăn phát tài. 🙏🏼

Danny N Nguyen

Agent đại diện bán bảo hiểm của thành phố Houston và các vùng phụ cận trong tiểu bang Texas 🤓

(Nguồn hình lấy từ trên internet với phần edit thêm)
Source