Bảo Hiểm xe Mô Tô – Motorcycle Insurance Bài viết này dành cho các ACE nào có …


Bảo Hiểm xe Mô Tô – Motorcycle Insurance 🏍

Bài viết này dành cho các ACE nào có xe mô tô và muốn mua bảo hiểm (Motorcycle Insurance) để lái có giấy tờ đi đường hợp pháp và bảo vệ tài sản chiếc xe mô tô của mình.

Căn bản các phần bảo hiểm xe mô tô như sau:

Bodily injury & property damage liability (BI/PD) – trả cho thiệt hại đến chiếc xe đối phương bị ACE đụng, lũi vô hàng rào, bảng (signs) v.v. Và bồi thường thương tích đến đối phương. Phần này cũng sẽ bồi thường chi phí nếu bị đối phương kia kiện ra toà.

Comprehensive & Collision – phần này trả tiền cho sửa chửa xe khi bị đụng hoặc bồi thường chiếc xe khác nếu bị mất cắp. Phần này các ACE phải trả tiền khấu trừ (deductible). Thí dụ: xe bị đụng nặng và phải sửa chửa tốn đến $2,000 và tiền khấu trừ là $500 thì các ACE chỉ cần trả $500 còn $1,500 còn lại thì hãng bảo hiểm sẽ trả hết phần còn lại để sửa xe.

Medical Payment – đây là phần chi phí bệnh viện nếu lỡ quý vị có cần đi bệnh viện, thuốc men cho dù quý vị có lỗi hay không có lỗi. Quý vị sẽ chọn mức bồi thường tối đa là bao nhiêu khi ký hợp đồng.

Uninsured/underinsured motorist (UM/UIM) – phần này sẽ bồi thường cho quý vị nếu đối phương không có bảo hiểm hoặc bảo hiểm họ không đủ để bồi thường cho bạn. Phần này sẽ bồi thường sửa xe mô tô, chi phí thương tích khám bệnh và trả lương bổng nếu quý vị không thể đi làm trong một thời gian.

Có nhiều phần (coverages) nếu các ACE muốn mua thêm:

Bồi thường cho nguyên chiếc xe mới (Total loss coverage for a brand new bike) – có thể mua phần này thì hãng bảo hiểm sẽ đền cho chiếc xe mô tô mới nếu bị total loss nhưng quý vị phải bỏ ra tiền khấu trừ (deductible) trước.

Giúp đỡ trên tuyến đường (Roadside assistance) – phần này nếu quý vị mua sẽ giúp lỡ xe mô tô bị hư, máy không nổ dọc đường. Được kéo xe đến chổ sửa xe miễn phí (free). Sau khi mua thêm phần này có thể mua công việc bị trễ vì xe hư (trip interruption) thì hãng bảo hiểm sẽ bồi thường thêm $500 nếu đang lái xe mô tô trên đường đi làm.

Bảo vệ đồ đạc để trên xe (Carried contents and personal belongings) – nếu mua phần này quý vị sẽ được bồi thường những đồ đạc bị rớt mất dọc đường.

Nâng cao phần bảo vệ thương tích (Enhanced injury protection) – phần này sẽ bồi thường cho các ACE $250 mỗi tuần cho tới 2 năm nếu các ACE không thể đi làm. Có luôn phần bảo hiểm nhân thọ $25,000 cho người nhà nếu bạn gặp chuyện không mai.

Dưới đây là phần bớt (discounts) khi mua bảo hiểm xe mô tô:

– Định giá sớm (Quote in advance)
– Người lái xe an toàn (Safe driver)
– Mua bảo hiểm cho nhiều xe (Multi-policy or multi-vehicle)
– Đổi hãng bảo hiểm (Switch-transfer discount)
– Trả luôn hết một lần (Pay in full)
– Trả đúng ngày (Pay on time)
– Trả thẳng vô nhà bank (Automatic bill-pay or electronic funds transfer)
– Bảo hiểm nhà discount (Homeowner discount)
– Hội đoàn discount (Association discount) nếu là thành viên của Hội Harley Owners Group hay USAA.
– LoJack or Anti-lock brakes discount
– Lớp lái xe an toàn (Safety course)
– Không bị lỗi tai nạn (Not at-fault accident)

Thường giá bảo hiểm cho xe mô tô trung bình là $75 cho mỗi năm.

Chúc các ACE lái xe mô tô thật an toàn và luôn thượng lộ bình an 🙏🏼

Danny N Nguyen

Agent đại diện bán bảo hiểm của thành phố Houston và các vùng phụ cận trong tiểu bang Texas 🤓

(Nguồn hình lấy từ trên internet với phần edit thêm)
Source