Bảo tàng thổ dân da đỏ tại Washington DC

Tin tức: https://www.facebook.com/VOATiengViet, https://www.youtube.com/VOATiengVietVideo, https://www.voatiengviet.com. Nếu không vào được VOA, xin các…

source