Báo Việt Nam thừa nhận Trung Quốc hình thành căn cứ lớn trên bãi đá Gạc Ma

Điểm tin trong ngày 16/1/2020:
-Nga có tân thủ tướng
-Sinh viên California có thể được miễn học phí 2 năm ở Cal State
-Báo Việt Nam thừa nhận Trung…nguồn nguoiviettv