Bất ổn sau vụ George Floyd: Cảnh sát bắt giữ khoảng 1,700 người tại 22 thành phố trong 3 ngày

ĐIỂM TIN BUỔI SÁNG 31/05/2020
-Bất ổn sau vụ George Floyd: Cảnh sát bắt giữ khoảng 1,700 người tại 22 thành phố trong 3 ngày
-Minnesota điều…nguồn nguoiviettv

1 nhận xét

Comments are closed.