Bắt thầy dạy bơi gốc Việt ở Mỹ gạ tình học sinh vị thành niên

Bắt thầy dạy bơi gốc Việt ở Mỹ gạ tình học sinh vị thành niên Timothy Nguyễn – 25 tuổi, phụ tá huấn luyện viên bơi lội – bị bắt giữ…

+++++++++++++++++++++++++

source