BB&BG : Có Tiền Mà Bất Lực [Official]

Những tình huống âm thầm diễn ra mỗi ngày mà phải bó tay chấp nhận. Không còn nhiều thời gian để phí, tiền không thể thích là trừ. Hãy như…
=================nguồn

26 Nhận xét

  1. Nghe cứ tưởng "khi mô đi" lúc đầu nghĩ a đó là chủ nhà đuổi người nợ tiền :))))))))))) clip quảng cáo ý nhị, có duyên, hay

Comments are closed.