BB&BG : Cướp [Official]

Một dạng phim ngắn mà nhóm thử nghiệm, được quay cách đây gần năm rồi, nhưng giờ mới post lên cho mng xem ^^ Music by : Tình Ca Phố – Đức Tuấn…
=================nguồn

25 Nhận xét

Comments are closed.