Bệnh viện Mỹ lớn nhất TG quá tải sau bão Harvey ở Texas

Bệnh viện Mỹ lớn nhất TG quá tải sau bão Harvey ở Texas Cơn bão Harvey đổ bộ vào bang Texas được coi là cơn bão mạnh nhất 12 năm qua ở Mỹ….

+++++++++++++++++++++++++

source