Betty Tran: Nhà thiết kế gốc Việt khuynh đảo Thời trang thế giới

Betty Tran: Nhà thiết kế gốc Việt khuynh đảo Thời trang thế giới nhà thiết kế Betty Trần, người Úc gốc Việt ở Perth, đã ghi dấu ấn của…

+++++++++++++++++++++++++

source