Biểu tình hàng vạn người trong hai ngày tại Vũ Hán – ĐTBS 11/7/19

-Dân Trung Quốc biểu tình quy mô ở Vũ Hán
-Chiến thuyền Iran định chặn bắt tầu chở dầu của Anh tại eo biển Hormuz
-Hỏa tiễn Mỹ bán cho…nguồn nguoiviettv