BTS "Not Today" Nail Art Hướng dẫn | MV chính thức được truyền cảm hứng

Bởi Sandi Ball
Hôm nay chúng tôi mang đến cho bạn một thiết kế nghệ thuật móng tay K-Pop lấy cảm hứng từ MV chính thức "Không công khai" của BTS. Chúng tôi vui mừng thông báo rằng Becca từ NYA Nails đã tham gia nhóm CutePolish, …
source

28 Nhận xét

  1. HEY ARMY! Today is the 1st year anniversary of the BTS "Not Today" music video, so we decided to celebrate! 🙂

    Which K-Pop design would you like to see Becca do next? Let us know!

Comments are closed.