Buổi sáng trong lành ở Úc dắt con đi thư giản với nắng mùa xuân

Buổi sáng trong lành ở Úc dắt con đi thư giản với nắng mùa xuân.

+++++++++++++++++++++++++

source