“Buôn hoa bán phấn” trá hình, bà Việt kiều phải hầu tòa với 4 tội danh

“Buôn hoa bán phấn” trá hình, bà Việt kiều phải hầu tòa với 4 tội danh Tôi đã tạo video này bằng Trình chỉnh sửa video của YouTube …

source

3 Nhận xét

  1. báo chí trí tuệ của nhân dân loan tin gái bán dâm cán bộ tham nhũng thì được ca ngợi chúng mày là đồ quái vật

Comments are closed.