Bưu kiện phát nổ ở Hà Nội, 3 người bị thương

Điểm tin trong ngày 07/9/2019:
-Bưu kiện phát nổ ở Hà Nội, 3 người bị thương
-Iran tái khởi động chương trình nguyên tử, đe dọa gia tăng mức…nguồn nguoiviettv