Cách dễ dàng để sử dụng Liquid Liner

mới để lỏng lót? Hoặc tìm thấy nó khó khăn để sử dụng? Đừng lo lắng, khi tôi lần đầu tiên sử dụng chất lỏng lót, nó đã là một cơn ác mộng. Tôi trông giống như một con gấu trúc! Tuy nhiên, sau nhiều năm thực hành…

source