Cách Giải Quyết Khi Đụng Xe Steps to Take After a Car Accident Trong trường …


Cách Giải Quyết Khi Đụng Xe

Steps to Take After a Car Accident

Trong trường hợp người ta đụng xe quý vị hoặc quý vị đụng xe người ta thì quý vị nên làm gì??? 🤔

Bình tĩnh, nếu được thì để đèn emergency (hazard lights), tại hiện trường nên dời xe vào nơi an toàn cho khỏi cản trở giao thông, nhưng nhớ chụp hình hoặc quay phim bằng phone trước khi dời xe để có tang chứng đưa cho cảnh sát xem. 📲

Nếu có người bị thương tích thì gọi cho xe cứu thương. 🚑

Gọi chờ cảnh sát lại để làm biên bản (police report). 👮

Nếu người ta đụng xe quý vị rồi bỏ chạy (hit-and-run) ráng chụp hình xe đó với bảng số xe càng tốt. Quý vị cần biên bản của cảnh sát (police report) mới báo cho hãng bảo hiểm họ mới chịu bồi thường nếu quý vị có mua phần 1 chiều rưỡi (uninsured motorist coverage).

Khi trao đổi thông tin với nhau với đối phương quý vị cần ghi những gì sau đây:
– Tên (name)
– Địa chỉ (address)
– Số điện thoại (telephone number)
– Bảng số xe (plate number)
– Số bằng lái xe (license number)
– Tên hãng bảo hiểm (insurance company name
– Số hợp đồng của bảo hiểm (insurance policy number)

Nếu có nhân chứng (witnesses) thì xin họ tên, địa chỉ và số phone của họ luôn nếu có cần sau này khi ra toà.

Nếu đối phương không muốn cho (refused) thông tin thì quý vị xin cảnh sát bản sao (copy) của police report vì trên đó có đầy đủ thông tin của đối phương.

Bước kế tiếp là gọi cho người đại diện cho hãng bảo hiểm (insurance agent) hướng dẫn báo cho bảo hiểm (report claim) hoặc gọi số 1-800 của hãng bảo hiểm trong giấy đi đường và yêu cầu (request) nói chuyện với nhân viên người Việt nếu cần.

Chúc các ACE lái xe trên đường thật là an toàn và luôn thượng lộ bình an 🙏🏼

Danny N Nguyen

Insurance license Agent đại diện bán bảo hiểm của thành phố Houston và các vùng phụ cận trong tiểu bang Texas 🤓

(Nguồn hình lấy từ trên internet với phần edit thêm)
Source