Cách Làm Hộ Chiếu Hoa Kỳ 🇺🇸How To Apply For A US Passport Nên làm hộ chiếu c…


Cách Làm Hộ Chiếu Hoa Kỳ 🇺🇸

How To Apply For A US Passport

Nên làm hộ chiếu càng sớm càng tốt trước vài tháng khi muốn đi du lịch ra khỏi nước Mỹ. Thu thập tất cả thông tin (documents) cần thiết và tìm sở bưu điện có dịch vụ làm hộ chiếu gần nhà đến sớm để xếp hàng trước làm khoảng 1 tiếng là xong. Nếu cần hộ chiếu khẩn cấp thì quý vị yêu cầu làm cách khẩn trương (expedited Priority Mail Express service).

1. Điền Đơn (Fill out Form)

. Lần đầu làm hộ chiếu thì điền đơn DS-11.
. Nếu hộ chiếu hết hạn quý vị cần làm lại (renewing) thì điền đơn DS-82.
. Nếu quý vị cần chỉnh thông tin trên hộ chiếu thì điền đơn DS-5504.

2. Thông Tin Cần Thiết (Gather Supporting Documents)

. Cần bằng chứng quý vị có quốc tịch Mỹ (Citizenship evidence).
. Chứng nhận (identification).
. Bằng chứng quan hệ nếu trẻ em dưới 16 tuổi (Proof of relationship children under 16).

3. Hình Theo Tiêu Chuẩn cho Hộ Chiếu (Photo for Passport)

. Quý vị cần chụp hình theo khuôn khổ 2″ by 2″ (2 inches by 2 inches).

4. Trả Tiền Lệ Phí (Paying Fees)

. Lệ phí làm đơn lần đầu là $140 + $25 (application + execution fee).
. Làm lại hộ chiếu lệ phí (renew fee) là $140.
. Làm hộ chiếu cho trẻ em dưới 16 tuổi lệ phí là $95 + $25 (application + execution fee).
. Làm sửa đổi thông tin trên hộ chiếu lệ phí từ $0 – $165 còn chỉnh sửa dùng đơn DS-5504 thì miễn phí.
. Làm khẩn cấp cho hộ chiếu lệ phí thêm $60.
. Gửi qua đêm (Overnight delivery service) lệ phí là $15.45.
. Tìm thông tin (File Search) lệ phí là $150.

5. Nộp Đơn và Chờ Kết Quả (Submit and Wait for Result)

. Đơn DS-11 phải nộp đơn ở bưu điện hoặc văn phòng nào nhận đơn (in person at an acceptance facility or a passport agency).
. Đơn DS-82 và DS-5504 thì nộp ở văn phòng nào nhận đơn hoặc gửi đi (by mail).

Thời gian xử lý hồ sơ và duyệt để cắp hộ chiếu cho quý vị là từ 6-8 tuần. Còn khuẩn trương nhanh là từ 2-3 tuần.

*Xin quý vị lưu ý nếu quý vị cần hộ chiếu gấp thì quý vị phải đến dịch vụ Passport mà làm (apply in person).

Nguồn để viết thông tin này Danny lấy từ trang mạng https://travel/state.gov/content/passports/en/passports/apply.hmtl

Danny N Nguyen

(Nguồn hình lấy từ trên internet với phần edit thêm)
Source

1 nhận xét

  1. Dạ không liên quang nhưng làm ơn cho hỏi,,mỹ có cho 2 quốc tịch không ah?? Có quốc tịch canada và đang sống ở mỹ ,,vậy mình có thể giữ quốc tịch canada và thi quốc tịch mỹ không a??anh chi nào rành luật làm ơn chỉ dùm thank you nhiều a

Comments are closed.