Cách Phục Vụ Khách Hàng trong ngành Nail – Part 1 of 2

MC: Nhân Trần, Xuân An, Diễn Viên: Nguyên Kha, CEO/Founder MC Spa Franchise: Mary Châu.

source