California: Bắt 9 người Gốc Việt ăn trộm để gửi về Việt Nam

California: Bắt 9 người Gốc Việt ăn trộm để gửi về Việt Nam —— “Top 10 Tuyệt Đỉnh” là kênh tin tức giải trí tổng hợp. Rất nhiều nhiều…

+++++++++++++++++++++++++

source