California cho phục hồi sinh hoạt tôn giáo, nhưng hạn chế số người tham dự

ĐIỂM TIN BUỔI SÁNG 26/05/2020
-California cho phục hồi sinh hoạt tôn giáo, nhưng hạn chế số người tham dự
-Số vụ trộm xe ở Los Angeles tăng 17%…nguồn nguoiviettv