California đột kích biệt thự Việt kiều Mỹ: Phát hiện hàng tấn “cỏ”

Đột kích biệt thự của Việt kiều Mỹ: Phát hiện hàng tấn “cỏ” Hai ông người Việt đều họ Nguyễn đã sử dụng biệt thự ở California cho…

+++++++++++++++++++++++++

source