California giới nghiêm từ thứ bảy 21 tháng 11 ngăn COVID-19 lây lan mạnh

ĐIỂM TIN BUỔI SÁNG 20/11/2020
Tiểu bang Georgia hoàn tất kiểm phiếu lại, ông Biden vẫn thắng
California giới nghiêm từ thứ bảy 21 tháng 11 ngăn…nguồn nguoiviettv