California truy quét di dân phạm tội: Bắt 200 người có người gốc Việt

California truy quét di dân phạm tội: Bắt 200 người có người gốc Việt Gần 200 người đã bị cơ quan liên bang ở miền Nam California bắt giữ trong…

+++++++++++++++++++++++++

source