Cảnh báo Chiêu trò lừa gạt tiệm nail Gốc Việt – Cộng Đồng Người Việt

Trước ngày Memorial Day, một “live stream” trên Facebook của chị Sandy Huỳnh, chủ tiệm nail ở Monticello, New York, “cảnh báo” về một chiêu trò lừa gạt…Nguồn

2 Nhận xét

Comments are closed.