Cảnh giác “tiền không cánh mà bay” với cuộc gọi “Có nghe tôi nói không?”

Cảnh giác “tiền không cánh mà bay” với cuộc gọi “Có nghe tôi nói không?” Cảnh sát Mỹ, Anh và Úc đều…source