Cao Hùng: Trung tá hải quân Mỹ gốc Việt được thăng cấp Đại tá

Cao Hùng: Trung tá hải quân Mỹ gốc Việt được thăng cấp Đại tá Navy Personnel Command 3/5/2017 cho biết trong danh sách sĩ quan Hải Quân Trung Tá…

+++++++++++++++++++++++++

source