Chả Giò Nghề Kiếm Sống ở Châu Âu (Cuộc Sống Xứ Người – Châu Âu | Hà Lan)

Lam va ban cha gio (còn gọi là Loempia) la mot nghe rat pho bien cua nguoi Viet tai Hà Lan (còn gọi là Hoà Lan). Cha gio nay, co giong voi cha gio truyen …

+++++++++++++++++++++++++

source