ăn chả giò & xem chó biển ở đảo Texel (Cuộc Sống Xứ Người – Hà Lan | Châu Âu)

+++++++++++++++++++++++++

source