Cháy lớn ở khu quế Creek Little Sài Gòn nơi người Việt sinh sống

Cháy lớn ở khu quế Creek Little Sài Gòn nơi người Việt sinh sống Một đám cháy xảy ra tại khu nhà quế Creek, góc đường giám mục và đường…

+++++++++++++++++++++++++

source