Chi phí 1.2 tỷ dollars khôi phục lại vùng Port Lands ở Toronto – Tin Canada

VIETV Canada – Đài truyền hình việt ngữ của người Việt tại Canada trình chiếu liên tục 24h, 7 ngày với…source