Ăn chicken nuggets & pizza cay của Mỹ

coi cho vui.source

38 Nhận xét

  1. Thèm thêm chứ vui gì chú? Con đang giảm cân mà coi mấy video đồ ăn mún khóc….. con coi clip này lúc 10pm

  2. con chưa ăn cơm mà nhìn chú ăn nước miếng chảy ròng ròng

  3. wow😲😲😲😲😲😲😲😲😵😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲

Comments are closed.