Chiến thắng đầu tiên của người biểu tình: Lãnh đạo Hong Kong rút hoàn toàn dự luật dẫn độ

Điểm tin buổi sáng 04/9/2019:
-Chiến thắng đầu tiên của người biểu tình: Lãnh đạo Hong Kong rút hoàn toàn dự luật dẫn độ
-Giới cựu ngoại…nguồn nguoiviettv