Chính phủ Mỹ ra quy định mới cho phép từ chối ‘thẻ xanh’ vì ‘quá nghèo’

Điểm Tin Trong Ngày 12/8/2019:
-Chính phủ Mỹ ra quy định mới cho phép từ chối ‘thẻ xanh’ vì ‘quá nghèo’
-Giá vàng tăng lên mức cao nhất trong…nguồn nguoiviettv