Chợ Việt Nam tại Úc /CẢNH BUÔN BÁN CHỢ NGƯỜI VIỆT TẠI ÚC. Khanh Vo Cuộc Sống Úv

Chợ Springvale Victoria Australia, nơi tập trung buôn bán đông nhất của cộng đồng nười Việt sống tại phía…source

7 Nhận xét

Comments are closed.