Chrome On‬ – Cách làm căn bản

Cách làm căn bản với Chrome On Nail Show at Complete Beauty Supply – Utah. 21-22 Aug 2016 How to use Dipping Powder – Blue Harmorny …source

21 Nhận xét

  1. Such rude comments toward the young girl. If you all noticed there's also non-vnese speaker was learning too.Thnx for the tips.

  2. Hi, Complete Beauty & Cô Kim Anh – ở đây trình bày chỉ 1 ngón, NHƯNG NẾU LÀM ĐỒNG THỜI 5 NGÓN – và sau khi phủ lớp HOME BOOSTER + hơ đèn 60 seconds = thì liệu có thể phủ bột Chrome dính hết 5 ngón hay không ? Hay chỉ dính 2-3 ngón, vì lớp HOME BOOSTER KHÔ QUÁ – không thể phủ Chrome On ngón thứ 4, thứ 5. Xin cám ơn tư vấn

  3. Tram anh em chi dang o nuoc England em co the mail cho chi dia chi mua hang Duoc khong ok em co ghi ro dia cho chi thank you em. Bye

  4. Tram anh oi. Minh muon mua San Pham mau dang huong dan tren you tube Ban co the cho dia chi supply de mua hang dang sum dung ok bye

  5. Con đóng vai khách nc nghe mac met, làm như rành lắm vậy, tiếng anh như shit mà cứ nói chen tiếng anh vô

  6. em muon hoi anh ve chrome on minh son buc cu mau nao cung duoc phai khong anh mau cam gel bo mau gi len

  7. u couldn't even pronounced ur English properly so stick to ur Vietnamese. By the way, he was so ugly and didn't want his face shown in the video. …. get ur chrome in Amazon much cheaper.

  8. noi tieng viet thi noi me tieng viet…nua tieng viet nua tieng English. noi English thi nhu cat

  9. minh làm chrome truoc gio 10 ngon chi? co 7$ , neu 15$/10 ngon minh thay chang ? may' ai dam lam , 10 ngon lam chung 3 phut la xong

Comments are closed.