Chủ tịch Ủy Ban Bầu Cử Liên Bang cảnh cáo ‘ứng viên tìm sự giúp đỡ của nước ngoài là phạm pháp’

Điểm tin buổi sáng 04/10/2019:
-TT Trump đã nói với Trung Quốc điều tra cha con ông Biden từ Tháng Sáu
-Chủ tịch Ủy Ban Bầu Cử Liên Bang cảnh cáo…nguồn nguoiviettv