Chủ tiệm gốc Việt ở Mỹ lật tẩy chiêu trò lừa đảo của kẻ bất lương

Chủ tiệm gốc Việt ở Mỹ lật tẩy chiêu trò lừa đảo của kẻ bất lương Trước ngày Memorial Day, một “live stream” trên Facebook của chị…

+++++++++++++++++++++++++

source