Chủ tiệm nail ở Bắc Ninh đánh, đuổi cướp có súng chuyên nghiệp luôn

https://hoangchien.name.vn/đã tạo video này bằng Trình chỉnh sửa video của YouTube (https://www.youtube.com/editor)
=================source