Chương trình hay, gặp thí sinh tào lao !

Việt Mỹ Atlanta nói về cuộc sống người Việt tại Mỹ và tại quê nhà – Chương trình hay, gặp thí sinh tào lao ! trí thức rỡm đời, chiếm sóng…Nguồn

2 Nhận xét

Comments are closed.