Chuyện người ở Mỹ p3.

Việt Mỹ Atlanta nói về cuộc sống người Việt tại Mỹ và tại quê nhà – blog/dungnghetinh.com Chuyện người ở Mỹ p3 Trách mình trách người, họ cũng là…Nguồn

12 Nhận xét

  1. tôi mà là chủ tôi sẽ không nhận cô này làm – anh ơi " tiên trách kỷ hậu trách nhân "

  2. có tài sản ở Sài Gòn thì đi chơi cho biết chứ việc gì phải đi làm rồi than vãn – đúng là tự mình làm khó mình đúng nói như anh " sao không đi tour mà đi tự do

Comments are closed.