“City of Dreams” – Thành phố của những ước mơ

Tuổi trẻ tìm đến New York để được làm việc và được cống hiến. Đâu đó trong những ô cửa sổ vẫn còn sáng đèn trên cao, họ tự nhẩm…

+++++++++++++++++++++++++

source