CNN: Trump nên được ghi công vì vaccine COVID-19

ĐIỂM TIN TRONG NGÀY 18/11/2020
CNN: Trump nên được ghi công vì vaccine COVID-19
Công ty công nghệ sinh học Mỹ Moderna thông báo vaccine COVID-19 của mình…nguồn nguoiviettv