Cô gái Việt lấy chồng Việt kiều Mỹ: Thất vọng vì “Suốt ngày ở nhà”

Cô gái Việt lấy chồng Việt kiều Mỹ: Thất vọng vì “Suốt ngày ở nhà” Lấy chồng Việt kiều Mỹ, bản thân là người tự lập với hơn 6 năm…

+++++++++++++++++++++++++

source