Có tiền nên mua xe hơi mà chạy cho an toàn chứ không phải để chảnh

Có tiền nên mua xe hơi mà chạy cho an toàn chứ không phải để chảnh Channel Hai Nguyen được phát tại Melbourne Australia…

+++++++++++++++++++++++++

source