Con trai TT Trump nhiễm COVID-19

ĐIỂM TIN TRONG NGAY 21/11/2020
-Con trai TT Trump nhiễm COVID-19
-Các phụ huynh New York đòi chính quyền mở cửa lại trường học
-Ông Giuliani xác nhận…nguồn nguoiviettv