Công ty Moderna cho biết vaccine của họ đạt gần 95% hiệu quả

ĐIỂM TIN BUỔI SÁNG 17/11/2020
COVID-19 tăng nhanh, Orange County xuống ‘Bậc Tím,’ áp dụng hạn chế gắt gao
Công ty Moderna cho biết vaccine của họ…nguồn nguoiviettv