Cung Văn Hóa Việt-Xô ở Hà Nội bị cháy

Điểm tin trong ngày 28/9/2019:
-Cung Văn Hóa Việt-Xô ở Hà Nội bị cháy
-Tòa Bạch Ốc giấu nội dung nói chuyện nhạy cảm của TT Trump
-TT Trump…nguồn nguoiviettv