Cuộc sống Mỹ – Vlog 134 – Part 1: Gặp gỡ Anh Tri Tran – Lich sử nhiếp ảnh dòng chính

Mình có một buổi quay ở nhà A Tri Tran, và thấy rất hứng thú với bộ sưu tầm và nghệ thuật nhiếp ảnh cổ của A Tri Tran, và muốn chia sẻ cho…
=================

source