Cuộc sống Mỹ – Vlog 139: Triển lãm ảnh PSCVN

Ngày hôm qua và hôm nay mình có tới tham gia triển lãm ảnh của hội PSCVN. hội nhiếp ảnh này được thành lập hơn 20 năm và có rất nhiều khoá học nhiếp…

source